Aktualności

2020-06-18
Komunikat

Szanowni Państwo

W załączniku znajdziecie Państwo listę osób zakwalifikowanych w naborze oraz potwierdzenie woli.

2020-06-05
Komunikat Dyrektora

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3czerwca 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910) informuję, że:

Od 8 do 25 czerwca 2020. kontynuowane są zajęcia edukacyjne w formie zdalnej.

 Dzień 26 czerwca 2020 jest dniem zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

 

                                                                                                                                  Dyrektor ZSP 4

                                                                                                                                  Ewa Frąckowiak

2020-06-01
Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy:

- spełnienia marzeń – tych małych i tych większych

- fajnych kolegów

- ciekawych podróży

- pokonania przeszkód, które staną na Twojej drodze

- dużo zabawy

- uśmiechu na co dzień

 

A na obecny trudny czas:

- dużo siły i wytrwałości w nauce zdalnej!

2020-05-27
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19/2019/2020 z dnia 26.05.2020r, w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem 

Dokumenty do pobrania:
Terminy_rekrutacji.pdf
2020-05-26
Informacja dla Rodziców uczniów klas 5-7

Szanowni Państwo

Jeżeli ktokolwiek z Państwa wyraża chęć udziału swojego dziecka z klasy 5-7 w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły, należy przesłać mailowo stosowne dokumenty do jutra (27 maja) o godz. 9.00.

Dziękujemy