Terminarz

 

Plan pracy Szkoły

w roku szkolnym

2021/2022

Kalendarz szkolny

1.       

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

01.09

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.21

3.       

Ferie zimowe

17-30.01.22

4.       

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19.04.22

5.       

Ferie letnie

25.06-31.08.22

6.       

I półrocze

01.09-30.01.22

7.       

II półrocze

21.01-24.06.22

8.       

Egzamin ósmoklasisty

24-26.05.22

9.       

Egzamin logistyczny kl. VIII

08-10.02.22

10.    

Zakończenie roku szkolnego

24.06.22

11.    

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.11.21

02.05.22

08-10.02

Ważniejsze wydarzenia w życiu szkoły

 

a.       

Zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego

10.09.21

 

b.       

Pasowanie uczniów klas pierwszych

17.09.21

 

c.       

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.21

 

d.       

Dzień Papieski

15.10.21

 

e.       

Dzień Europejczyka

      11.21

 

f.        

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.21

 

g.       

Obchody Rocznicy „Akcji Bollwerk”

18.02.22

 

h.       

Wybór uczniów do Orszaku Mieszka

      03.22

 

i.        

Dzień samorządności

21.03.22

 

j.        

„Dzień Ziemi”

22.04.22

 

k.       

Rekolekcje wielkopostne

05-07.04.22

 

l.        

Dzień Patrona i Ślubowanie Orszaku Mieszka

30.05.22

 

m.     

Dzień Dziecka i Sportu

01.06.22

 

n.       

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      06.22