Po szkole

W obecnym roku szkolnym 2021/22

odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowaniia z muzyki, plastyki i wf-u.

Zajęcia wspomagające z j. polskiego i matematyki