Rada Rodziców

 Skład Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
im. Mieszka I w ZSP4

w roku szkolnym 2021-2022

 

Przewodnicząca –                  Pani Karolina Wagner

Wiceprzewodnicząca –           Pani Beata Bartkowiak-Kaczmarek

Skarbnik –                            Pani Kinga Lewandowska-Pewna

Sekretarz –                           Pan Paweł Zawadzki

 

kontakt mailowy dla  Rodziców: kety26@wp.pl