Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Frąckowiak - nauczyciel biologii

Wicedyrektor Szkoły

mgr Lilianna Jeżewska - nauczyciel matematyki

mgr Hanna Skrzydlewska

mgr Małgorzata Grobecka - nauczyciel wspomagający

Grono Pedagogiczne

Przedmiot

Nazwisko i imię nauczyciela

edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Szajek, Dorota Cechowska, Magdalena Stańska

język angielski w kl. 1-3

Katarzyna Wiśna

nauczanie wspomagające

Małgorzata Grobecka, Ewa Wieliczko, Małgorzata Graczyk

język polski

Paulina Koschany, Agnieszka Pękala

język angielski w kl. 4-8

Paulina Koschany, Dawid Skałecki, Katarzyna Wiśna

historia i społeczeństwo

Justyna Kulma 

przyroda

Ewa Frąckowiak, Natalia Pędzińska 

matematyka

Wzorek, Góralczyk 

muzyka

Agnieszka Małecka Ciszewska

plastyka

Agnieszka Małecka Ciszewska

zajęcia techniczne

Agnieszka Kroehnke

zajęcia komputerowe

Maciej Jankowiak

wychowanie fizyczne

Agata Kabza, Maciej Jankowiak, Adrian Wiśniewski

religia

s. Magdalena, Łabędzki

biblioteka

Marek Marciniak 

świetlica szkolna

Adrian Wiśniewski, Iwona Witkowska, Anna Kicińska, Ewa Biernacka, Agnieszka Ciszewska, Dorota Cechowska, Hanna Skrzydlewska, Angelika Józefowska, Agnieszka Kroehnke, Elżbieta Szajek

blok pedagogiczno - psychologiczny

Elwira Nowicka, Ewa Wieliczko, Danuta Grima

biologia

Ewa Frąckowiak, Ewa Biernacka

j. hiszpański

Angelika Józefowska

chemia

Natalia Pędzińska

fizyka

Mieczysław Karczyński

geografia

Natalia Pędzińska 

wiedza o społeczeństwie

Justyna Kulma 

edukacja dla społeczeństwa

Justyna Kulma 

wychowanie do życia w rodzinie