Nauczyciele

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Frąckowiak

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Grobecka

 

Grono pedagogiczne

Przedmiot

Nazwisko i imię nauczyciela

Edukacja wczesnoszkolna

 Beata Kulawiak, Magdalena Stańska, Kamila Kwasiżur

Nauczanie wspomagające

 Małgorzata Grobecka, Magdalena Piasna, Lilianna Jeżewska

Język polski

 Urszula Grzegorczyk, Błażej Ostach

Język angielski

 Katarzyna Wiśna, Julia Hampelska

Język hiszpański

 Angelika Józefowska

Historia

 Małgorzata Górzyńska

Przyroda

 Ewa Frąckowiak

Matematyka

 Lilianna Jeżewska, Damian Hoffman 

Muzyka

 Kasjan Drogosz

Plastyka

 Ewa Grocholska

Zajęcia techniczne

 Natalia Bekas

Zajęcia komputerowe

 G. Aniol

Wychowanie fizyczne

 Anna Kicińska, Mateusz Gołębiewski

Religia

 s. Iga Baksalary

Biblioteka

 Marek Marciniak 

Blok pedagogiczno – psychologiczny

 Monika Gronowska, Edyta Kierdelewicz

Rewalidacja

 

Biologia

 Ewa Frąckowiak

Chemia

 Natalia Pędzińska

Fizyka

 Natalia Pędzińska

Geografia

 Natalia Pędzińska 

Wiedza o społeczeństwie

 Małgorzata Górzyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Andrzej Piasecki

Wychowanie do życia w rodzinie

 Małgorzata Górzyńska