Plany lekcji

 

Klasy: 1a 1b 2a 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b

 

Klasa 1a

Wychowawcą klasy jest Pani Magdalena Stańska. Zajęcia komputerowe - P. M. Jankowiak, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 12. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Stańska

wf Stańska

Stańska

j. angielski

Stańska

2

8.55 - 9.40

Stańska

Stańska

Stańska

Stańska

Stańska

3

10.00 - 10.45

relig.-s.Magdalena

j. angielski

wf Stańska

wf Stańska

relig - s.Magdalena

4

10.55 - 11.40

Stańska

Stańska

Stańska

Stańska

edukacja inform. - s.2

5

11.50 - 12.35

 

Stańska

Stańska

Stańska

 

6

13.05 - 13.50

 

 


 

 

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 1b

 

Klasa 2a

Wychowawcą klasy jest Pani Dorota Cechowska. Zajęcia komputerowe - P. M. Jankowiak, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 15. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Cechowska

j. angielski

Cechowska

w.f. Cechowska s.16

w.f. Cechowska s.16

2

8.55 - 9.40

Cechowska

Cechowska

Cechowska

j. angielski

Cechowska

3

10.00 - 10.45

Cechowska

Cechowska

eduk. inform. s23

Cechowska

Cechowska

4

10.55 - 11.40

relig.-s.Magdalen

w.f. Cechowska s.16  

relig.-s.Magdalen

Cechowska

Cechowska

5

11.50 - 12.35

 

Cechowska

  Cechowska

 

6

13.05 - 13.50

         

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 3a

Wychowawcą klasy jest Pani Elżbieta Szajek. Zajęcia komputerowe - P. M. Jankowiak, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 11. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 

etyka Szajek

   

Szajek

 Szajek

2

8.55 - 9.40

relig. SMagdalena

 j. angielski  Szajek  Szajek  Szajek

3

10.00 - 10.45

Szajek

 Szajek  relig. SMagdalena  j. angielski  Szajek

4

10.55 - 11.40

Szajek

 Szajek  Szajek  wf Kicińska s16  wf Kicińska s16

5

11.50 - 12.35

Szajek

 Szajek  Szajek  eduk. informat 23  

6

13.05 - 13.50

 etyka Szajek  wf Kicińska s16      

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 4a


Klasa 4b

 

Klasa 5a

Wychowawcą klasy jest Pani Justyna Kulma

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 religia s. Magdalena 22

informatyka Jankowiak 23

wf Kicińska sg

wf Kicińska sg                

historia Kulma/Graczyk 24

2

8.55 - 9.40

 matematyka       Góralczyk/Graczyk   26

matematyka       Góralczyk/Graczyk   26

j. angielski Wiśna/Graczyk/Skałecki 27/24

historia Kulma/Graczyk 24

j.polski Pękala/Graczyk 28 

3

09.50 - 10.35

j. angielski Wiśna/Graczyk/Skałecki 35/27

biologia Biernacka/Graczyk 20

j.polski Pękala/Graczyk 28

technika Kroehnke/Graczyk 35

j. angielski Wiśna/Graczyk/Skałecki 27/25

4

10.55 - 11.40

Geografia Pędzińska/Graczyk 21

L.wychowaw. Kulma/Graczyk 24

matematyka       Góralczyk/Graczyk   26

j.polski Pękala/Graczyk 28

plastyka Ciszewska/Graczyk 34

5

11.50 - 12.35

j.polski Pękala/Graczyk 28

j.polski Pękala/Graczyk 28

muzyka Ciszewska/Graczyk 34

matematyka       Góralczyk/Graczyk   26


wf Kicińska sg

6

12.45 - 13.30

wf Kicińska sg

informatyka Jankowiak 23

   religia s. Magdalena 22

  

7

13.50 - 14.35 

wych.do życia... Hasiec 25 II sem

 

8

14.40 - 15.25

 

 

  

 

 


Klasa 5b

Wychowawcą klasy jest Pan Michał Góralczyk

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

j.polski  Koschany 29

wych.fizyczne  Kabza  sg

 j.polski  Koschany 29

 

matematyka  Góralczyk 26

2

8.55 - 9.40

wych.fizyczne  Kabza  sg

biologia Biernacka 20

religia  s.Magdalena 22

technika Kroehnke 35

j. angielski Wiśna-Skałecki 27/21

3

09.50 - 10.35

muzyka  Ciszewska 34

matematyka  Góralczyk 25

geografia Pędzińska 21

j.polski  Koschany 29

j.polski  Koschany 29

4

10.55 - 11.40

matematyka  Góralczyk 25

L.wychowaw. Góralczyk 26

j. angielski Wiśna-Skałecki 27/29

 

j. angielski Wiśna-Skałecki 27/21

religia  s.Magdalena 22

5

11.50 - 12.35

historia       Kulma   24

j.polski  Koschany 29

matematyka  Góralczyk 25

wych.fizyczne  Kabza  sg

historia       Kulma   24

6

12.45 - 13.30

informatyka Jankowiak 23

plastyka  Ciszewska 34

wych.fizyczne  Kabza  sg

informatyka Jankowiak 23

 

 

7

13.50 - 14.35

 

 

 

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 


Klasa 6a

Wychowawcą klasy jest Pani Agnieszka Pękala

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

historia Kulma  24

 

j. angielski Skałecki 27

matematyka  Góralczyk 26 

 

2

8.55 - 9.40

informatyka Jankowiak 23

 

wych.fizyczne Kicińska sg

 wych.fizyczne Kicińska sg

  matematyka  Góralczyk 26  

3

09.50 - 10.35

j.polski Pękala 28

j.polski Pękala 28

matematyka  Góralczyk 26 

 

j.polski Pękala 28

 

j.polski Pękala 28

4

10.55 - 11.40

muzyka  Ciszewska 34

L.wychowaw. Pękala 28

biologia Frąckowiak 20

historia Kulma  24


j. angielski Skałecki 27
   

           

5

11.50 - 12.35


wych.fizyczne Kicińska sg

j. angielski Skałecki 27 

j.polski Pękala 28

religia    s.Magdalena  22

religia    s.Magdalena  22


6

12.45 - 13.30

geografia Pędzińska 21

matematyka  Góralczyk 26

 

technika Kroehnke 35

 wych.fizyczne Kicińska sg

7

13.50 - 14.35

 wych.do życia... Hasiec 25 II sem plastyka Ciszewska 34      

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

Klasa 6b

Wychowawcą klasy jest Pani Katarzyna Wiśna

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 j. angielski Wiśna 25

 matematyka Góralczyk 26 

 

plastyka Ciszewska 34

 informatyka Jankowiak 23

2

8.55 - 9.40

muzyka Ciszewska 34

wych.fizyczne kabza sg

informatyka Jankowiak 23

geografia Pędzińska 21    

j.polski Koschany 29

3

09.50 - 10.35

matematyka Góralczyk 26 

j.polski Koschany 29  

 j.polski Koschany 29 

matematyka Góralczyk 26               

matematyka Góralczyk 26 

4

10.55 - 11.40

 historia Kulma 24

L.wychowaw.Wiśna  25

historia Kulma 24

technika Kroehnke 35

wych.fizyczne kabza sg

5

11.50 - 12.35

j.polski Koschany 29     

religia    s.Magdalena  22

wych.fizyczne kabza sg

j.polski Koschany 29 

 

j. angielski Wiśna 25

6

12.45 - 13.30

 

 

j. angielski Wiśna 25

 wych.fizyczne kabza sg

religia    s.Magdalena  22

7

13.50 - 14.35

 

 

biologia Frąckowiak 20

 

8

14.40 - 15.25

 

 

   

 

 

 

Klasa 6c

Wychowawcą klasy jest Pani Paulina Koschany

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

j. angielski  Skałecki  27

j.polski Koschany 29

geografia Pędzińska 21

 j.polski Koschany 29

wych.fizyczne kabza sg

2

8.55 - 9.40

j.polski Koschany 29

matematyka Wzorek  25

j.polski Koschany 29

 matematyka Wzorek 25

matematyka Wzorek  25

3

09.50 - 10.35

matematyka Wzorek 25

historia Kulma 24

historia Kulma 24

j. angielski  Skałecki  27

informatyka Jankowiak 23

4

10.55 - 11.40

wych.fizyczne kabza sg

L.wychowaw. Koschany 29

wych.fizyczne kabza sg

wych.fizyczne kabza sg

 j.polski Koschany 29

5

11.50 - 12.35

religia  s.Magdalena 22

muzyka Ciszewska 34

biologia Frąckowiak 20

technika Kroehnke 35

j. angielski  Skałecki  27

6

12.45 - 13.30

 

religia  s.Magdalena 22

plastyka Ciszewska 34

 

 

7

13.50 - 14.35

 

 

wych.do życia... Hasiec 25 II sem

 

 

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a

Wychowawcą klasy jest Pani Agnieszka Małecka Ciszewska

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Informatyka/ Jankowiak 23

 

religia s.Magdalena/Szajek 22/14

chemia Pędzińska 21

 

j. angielski Wiśna/Skałecki/Grobecka 27/21

2

8.55 - 9.40

j. angielski Wiśna/Skałecki/Grobecka 35/27

chemia Pędzińska/Wieliczko 21

matematyka Góralczyk/Wieliczko 26

matematyka Góralczyk/Wieliczko 26

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak  sg

3

09.50 - 10.35

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak  sg

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak  sg

j. angielski Wiśna/Skałecki/Grobecka 27/25

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak  sg

fizyka Karczyński /Wieliczko 33

4

10.55 - 11.40

j.polski  Koschany/Grobecka  29

L.wychowaw. Ciszewska 34

j. hiszpański Józefowska/Wieliczko 35

fizyka Karczyński  33

matematyka Góralczyk/Wieliczko 26

5

11.50 - 12.35

geografia Pędzińska/Wieliczko 35

matematyka Góralczyk/Wieliczko 26

historia Kulma/Grobecka 24

biologia Biernacka 20

plastyka Ciszewska 34

6

12.45 - 13.30

biologia Biernacka 20

j.polski  Koschany/Grobecka  29

j.polski  Koschany/Grobecka  29

j.polski  Koschany/Grobecka  29

j.polski  Koschany/Grobecka  29

7

13.50 - 14.35

j. hiszpański Józefowska/Wieliczko 35

religia s.Magdalena/Szajek 22/14

muzyka Ciszewska 34

historia Kulma/Grobecka 24

geografia Pędzińska/Wieliczko 35

8

14.40 - 15.25

 wych.do życia... Hasiec 25 II sem

 /Informatyka Jankowiak 23

 


 

 

 

Klasa 7b

Wychowawcą klasy jest Pan Maciej Jankowiak

ekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

     

matematyka Wzorek 25

informatyka Jankowiak 23

 

fizyka Karczyński 33

fizyka Karczyński 33

2

8.55 - 9.40

historia  Kulma 24

j.polski Pękala 28

 j.polski Pękala 28

muzyka Ciszewska 34

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak sg

3

09.50 - 10.35

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak sg

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak sg

j. hiszpański Józefowska 35

wych.fizyczne Kabza/Jankowiak sg

matematyka Wzorek  25

4

10.55 - 11.40

j.polski Pękala 28

L.wychowaw Jankowiak 35

matematyka Wzorek  25

biologia Biernacka20

chemia Pędzińska  21

5

11.50 - 12.35

 

biologia Biernacka 20

religia Łabędzki 22

j. angielski Skałecki  27

matematyka Wzorek 25

j.polski  Pękala 28

6

12.45 - 13.30

j. hiszpański Józefowska 35

j. angielski Skałecki  27

chemia Pędzińska 33

historia  Kulma 24

 plastyka Ciszewska 34

7

13.50 - 14.35

geografia Pędzińska 33

informatyka Jankowiak 23

 

goeografia  Pędzińska  21

j.polski  Pękala 28

j. angielski Skałecki  27

8

14.40 - 15.25

religia Łabędzki 22


 

 

 

             

9

15.30 – 16.15


       Klasa 8a

Wychowawcą klasy jest Pan Dawid Skałecki

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

chemia Pędzińska 33

j. hiszpański Józefowska 35

WOS Kulma 24

j.polski Pękala 28

2

8.55 - 9.40

j.polski Pękala 28

WOS Kulma 24

 matematyka Wzorek  25

j. angielski Skałecki  27

fizyka Karczyński 33

3

09.50 - 10.35

edukacja dla bezpieczeństwa Kulma 24

matematyka Wzorek 25

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

fizyka Karczyński 33

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

4

10.55 - 11.40

j. hiszpański Józefowska 35

L.wychowaw Skałecki 27

j.polski Pękala 28

informatyka Jankowiak 23

matematyka Wzorek 26

5

11.50 - 12.35

j. angielski Skałecki  27

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

geografia Pędzińska 21 

j.polski Pękala 28

chemia Pędzińska 33

6

12.45 - 13.30

religia Łabędzki 22

j.polski Pękala 28

j. angielski Skałecki  27

matematyka Wzorek 25

historia  Kulma 24

7

13.50 - 14.35

 

religia Łabędzki 21

historia  Kulma 24

biologia  Frąckowiak 20

 

8

14.40 - 15.25

 

  

 

Klasa 8b

Wychowawcą klasy jest Pani Agata Kabza

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

WOS Kulma 24

 matematyka Wzorek 25 j. angielski Skałecki  27

matematyka Wzorek   25

2

8.55 - 9.40

matematyka Wzorek   25

j.polski Koschany 29

 j. hiszpański Józefowska 35

fizyka Karczyński 33

historia  Kulma 24

3

09.50 - 10.35

j.polski Koschany 29

chemia Pędzińska 33


wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

matematyka Wzorek   25

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

4

10.55 - 11.40

informatyka Jankowiak 23

L.wychowaw   Kabza    21

geografia Pędzińska 21

j.polski Koschany 29

 

fizyka Karczyński 33

5

11.50 - 12.35

j. hiszpański Józefowska 35

wych.fizyczne Kabza/Wiśniewski sg

j.polski Koschany 29

WOS Kulma 24

j.polski Koschany 29

6

12.45 - 13.30

j. angielski Skałecki  27

religia Łabędzki 22

historia  Kulma 24

biologia Frąckowiak 20

chemia Pędzińska 33

7

13.50 - 14.35

religia Łabędzki 22

j. angielski Skałecki  27

 

 

  

 

edukacja dla bezpieczeństwa Kulma 24

8

14.40 - 15.25