Plany lekcji

 

Klasy: 1a 1b 2a 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 6a 6b 7a 7b

 

Klasa 1a

Wychowawcą klasy jest Pani Dorota Cechowska. Zajęcia komputerowe - P. M. Jankowiak, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 15. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Cechowska

wf Cechowska

 

Cechowska

 

2

8.55 - 9.40

Cechowska

Cechowska

Cechowska

Cechowska

edukacja inform. - s.23

3

10.00 - 10.45

j. angielski

Cechowska

Cechowska

relig.-s.Magdalena

Cechowska

4

10.55 - 11.40

relig.-s.Magdalena

Cechowska

Cechowska

Cechowska

Cechowska

5

11.50 - 12.35

 

j. angielski

Cechowska

Cechowska

w.f. Cechowska s.16

6

13.05 - 13.50

 

 

wf Cechowska  

 

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 1b

Wychowawcą klasy jest Pani Elżbieta Szajek. Zajęcia komputerowe - P. M. Jankowiak, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 14. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

wf Szajek 16

 

wf Szajek 16

relig.-s.Magdalena

Szajek

2

8.55 - 9.40

Szajek

relig.-s.Magdalena

Szajek

Szajek

Szajek

3

10.00 - 10.45

Szajek

Szajek 

Szajek

Szajek

zaj.komp.-s.23

4

10.55 - 11.40

  Szajek

Szajek

Szajek

język angielski

Szajek  

5

11.50 - 12.35

 

Szajek

j. angielski

Szajek

 

 

6

13.05 - 13.50

 

wf Szajek

   

 

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 2a

Wychowawcą klasy jest Pani Grażyna Wesołowska. Zajęcia komputerowe - P. N. Bekas, j. angielski P. K. Wiśna. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 11. Wyjątki są wyszczególnione w poszczególnych rubrykach planu.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

Wesołowska

Wesołowska

relig.-s.Magdalena

j. angielski

Wesołowska

2

8.55 - 9.40

relig.-s.Magdalena

Wesołowska

Wesołowska 

w.f. Wesołowska s.16

Wesołowska

3

10.00 - 10.45

Wesołowska

Wesołowska

j. angielski

Wesołowska

Wesołowska

4

10.55 - 11.40

Wesołowska

w.f. Wesołowska s.16  

Wesołowska

Wesołowska

w.f. Wesołowska s.16

5

11.50 - 12.35

 

 

 Wesołowska eduk. inform. s23

 

6

13.05 - 13.50

     etyka Szajek    

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 3c

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 

 

   

 

 

2

8.55 - 9.40

 

       

3

10.00 - 10.45

 

       

4

10.55 - 11.40

 

       

5

11.50 - 12.35

 

       

6

13.05 - 13.50

         

7

14.00 - 14.45

 

 

 

 

 

8

14.50 - 15.35

 

 

 

 

 

 

Klasa 4a

Wychowawcą klasy jest Pani Kucharska.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 

religia   s. Magdalena  22

przyroda Pędzińska 20

historia  Kulma  24

 

j.polski   Kucharska 22

2

8.55 - 9.40

j. angielski Karpińska 27

matematyka  Sztejkowska 25

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

j.polski   Kucharska 22

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

3

09.50 - 10.35

j.polski   Kucharska 26

technika   Bekas 35

j. angielski Karpińska 27

uczymy się kreatywności  Cechowska 20

 przyroda Pędzińska 20

4

10.55 - 11.40

matematyka  Sztejkowska 26

L.wychowaw.    Kucharska 22

j. polski   Kucharska 26

plastyka  Ciszewska 34

 matematyka  Sztejkowska 26

5

11.50 - 12.35

religia   s. Magdalena  22

muzyka  Ciszewska  34

matematyka  Sztejkowska 26

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

przyroda Pędzińska 20

6

12.45 - 13.30

 wych.fizyczne   Wiśniewski sg

j.polski   Kucharska 22

informatyka / Bekas 23

 informatyka / Bekas 23

j. angielski Karpińska 27

7

13.50 - 14.35

 wych.do życia...  Górzyńska        

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

Klasa 4b

Wychowawcą klasy jest Pani Agnieszka Walkowska.

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 j. angielski /Wiśna  21

 

 j. angielski Wiśna/  27

j.polski Kucharska22

 j. angielski Wiśna/  27

2

8.55 - 9.40

j.polski Kucharska22

historia       Kulma   24

informatyka/angielski Bekas/Wiśna 23/34

religia   s.Magdalena 22

j.polski Kucharska 21

3

09.50 - 10.35

wych.fizyczne  Kabza sg

j.polski Kucharska22

wych.fizyczne  Kabza sg

przyroda   Walkowska 20

wych.fizyczne  Kabza sg

4

10.55 - 11.40

przyroda   Walkowska 20

L.wychowaw. Walkowska 33

 matematyka   Sztejkowska 26

wych.fizyczne  Kabza sg

informatyka/angielski Bekas/Wiśna 23/35

5

11.50 - 12.35

matematyka   Sztejkowska 26

 technika  Bekas  35

 j.polski Kucharska28

muzyka  Ciszewska  34

plastyka  Ciszewska 34

6

12.45 - 13.30

religia   s.Magdalena 21

uczymy się kreatywności Cechowska 35

wych.do życia...  Górzyńska 21

 matematyka   Sztejkowska 25

matematyka   Sztejkowska 25

7

13.50 - 14.35

  j. angielski Wiśna/  25

 

 

 

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

Klasa 5a

Wychowawcą klasy jest Pani Agnieszka Pękala

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 

 

j.polski Pękala 28

j.polski Pękala 28                 

j.polski Pękala 28

2

8.55 - 9.40

 /informatyka       Bekas 23

/informatyka Bekas 23  

historia       Kulma   24

przyroda Walkowska 20

j. angielski Wiśna 27

3

09.50 - 10.35

j.polski Pękala 28

j.polski Pękala 28

geografia      Pędzińska  21

plastyka    Ciszewska 34

religia s. Ludmiła   22

4

10.55 - 11.40

j. angielski Wiśna 29

L.wychowaw.  Pękala 28

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

wych.fizyczne   Wiśniewski sg

5

11.50 - 12.35

religia s. Ludmiła 22

historia  Kulma   24

technika  Bekas  35

matematyka       Sztejkowska   26


matematyka       Sztejkowska   26

6

12.45 - 13.30

matematyka       Sztejkowska   26

muzyka     Ciszewska 34

matematyka       Sztejkowska   26

 j. angielski    Koschany  29

  

7

13.50 - 14.35


 wych.fizyczne   Wiśniewski sg

 

 wych.do życia...  Górzyńska

 

8

14.40 - 15.25

 

 

  

 

 


Klasa 5b

Wychowawcą klasy jest Pani Katarzyna Wiśna

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

matematyka  Jeżewska 26

j. angielski Wiśna25

 informatyka Bekas 23

 

religia  s.Ludmiła 22

2

8.55 - 9.40

wych.fizyczne  Kabza  sg

matematyka  Jeżewska 26

wych.fizyczne  Kabza  sg

informatyka  Bekas 23

wych.fizyczne  Kabza sg

3

09.50 - 10.35

religia  s.Ludmiła 22

przyroda  Walkowska 20

j.polski  Kucharska 22

historia       Kulma   24

plastyka  Ciszewska 34

4

10.55 - 11.40

geografia  Pędzińska 21

L.wychowaw. Wiśna 25

muzyka  Ciszewska 34

 

j.polski  Kucharska 28

j.polski  Kucharska 28

5

11.50 - 12.35

zaj. tech.  Bekas 35

j.polski  Kucharska 28

matematyka  Jeżewska 26

wych.fizyczne  Kabza  sg

j. angielski Wiśna27

6

12.45 - 13.30

j.polski  Kucharska 28

wych.do życia w rodzinie 21

 

matematyka  Jeżewska 26

 

historia       Kulma   24

7

13.50 - 14.35

 

 

 j. angielski Wiśna25

 

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 


Klasa 5c

Wychowawcą klasy jest Pani Natalia Bekas

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

wych.fizyczne Kabza  sg

wych.fizyczne Kabza  sg

j.polski Koschany 29

 

 

2

8.55 - 9.40

matematyka  Jeżewska 26

j.polski Koschany 29

j. angielski Karpinska 35 

 matematyka  Jeżewska 26 

  religia    s.Ludmiła  22 

3

09.50 - 10.35

technika  Bekas 35

muzyka  Ciszewska 34

matematyka  Jeżewska 26 

 

informatyka Bekas 23

 

j.polski Karpinska 24

4

10.55 - 11.40

j. angielski   Karpinska 28

L.wychowaw. Bekas 35

wych.fizyczne Kabza  sg

 

 j.polski Koschany 29


j.
polski Koschany 29  

           

5

11.50 - 12.35


historia Kulma  24  

biologia Frąckowiak 20

geografia Pędzińska 21

religia    s.Ludmiła  22

historia Kulma  24

6

12.45 - 13.30

 j.polski Koschany 29

matematyka  Jeżewska 26

wych.do życia w rodzinie 25

wych.fizyczne Kabza  sg

 plastyka Ciszewska 34

7

13.50 - 14.35

 
     

8

14.40 - 15.25

 

 

 

 

 

 

Klasa 6a

Wychowawcą klasy jest Pani Agnieszka Małecka - Ciszewska

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 muzyka  Ciszewska 34

 zaj.komp./Bekas 23

wych.fizyczne kabza sg

etyka Szajek s. rew.

 j.polski Koschany/Grobecka 29

2

8.55 - 9.40

matematyka Nowak/Wieliczko 25   

wych.fizyczne kabza sg

przyroda  Pędzińska/ Wieliczko 21

j.polski Koschany/Grobecka 29     

przyroda  Pędzińska/ Wieliczko 20

3

09.50 - 10.35

j.polski Koschany/Grobecka 29

j. angielski   Skałecki/Wiśna/Grobecka 27/25

 j.polski Koschany/Grobecka 29

j.polski Koschany/Grobecka 29                

j. angielski   Skałecki/Wiśna/Grobecka 27/25

4

10.55 - 11.40

 zaj. tech. Bekas  35

L.wychowaw. Ciszewska  34

historia i społecz.  Kulma/Wieliczko 24

matematyka Nowak/Wieliczko 25   

wych.fizyczne kabza sg

5

11.50 - 12.35

przyroda  Pędzińska/ Wieliczko 21     

matematyka Nowak/Wieliczko 26 

plastyka Ciszewska 34

j. angielski   Skałecki/Wiśna/Grobecka 27/35

 

matematyka Nowak/Wieliczko 26 

6

12.45 - 13.30

religia s.Ludmiła 22

j.polski Koschany/Grobecka 29

matematyka Nowak/Wieliczko 25

 historia i społecz.  Kulma/Wieliczko 24

zaj.komp. /  Bekas/Wieliczko  23

7

13.50 - 14.35

 

religia/etyka   s.Ludmiła/ Szajek 22/14

 wych. do życia Górzyńska II półrocze 21  wych.fizyczne kabza sg

 

8

14.40 - 15.25

 

 

   

 

 

 

Klasa 6b

Wychowawcą klasy jest Pan Maciej Jankowiak

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

j. angielski  Karpińska/  27

j.polski Kucharska 22

   j. angielski  Karpińska/Skałecki  22/27

 zaj.komp.   Jankowiak  23

matematyka Nowak 26

2

8.55 - 9.40

przyroda  Walkowska 20

j.polski Kucharska 22

j.polski Kucharska 22

 wych.fizyczne  Wiśniewski/Jankowiak sg

historia i społecz. Kulma 24

3

09.50 - 10.35

muzyka Ciszewska 34

matematyka Nowak 26

zaj. tech.  Bekas  35

matematyka Nowak 25

j.polski Kucharska 21

4

10.55 - 11.40

matematyka Nowak 25

L.wychowaw. Jankowiak 26

matematyka Nowak 25

przyroda  Walkowska 20

 j. angielski  Karpińska/Skałecki  22/27

5

11.50 - 12.35

j.polski Kucharska 28

religia  s.Ludmiła 22 

historia i społecz. Kulma 24

j.polski Kucharska 28

przyroda  Walkowska 20

6

12.45 - 13.30

zaj.komp./   Jankowiak  23

wych.fizyczne Wiśniewski/Jankowiak sg

wych.fizyczne  Wiśniewski/Jankowiak sg

 

plastyka  Ciszewska 34

wych.fizyczne  Wiśniewski/Jankowiak sg

7

13.50 - 14.35

j. angielski  Skałecki/  27

 

religia  s.Ludmiła 22 

 

 

8

14.40 - 15.25

 

 

 wych. do życia Górzyńska 21

 

 

 

Klasa 7a

Wychowawcą klasy jest Pan Dawid Skałecki

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

j.polski Pękala   28

j. hiszpański Trynka 35

historia  Kulma 24

fizyka  Sztajkowska  33

 

wych.fizyczne chł. Kabza/Wiśniewski  sg

2

8.55 - 9.40

historia  Kulma 24

j.polski  Pękala  28

j.polski  Pękala  28

j.polski Pękala   28

j. hiszpański Trynka 35

3

09.50 - 10.35

matematyka Nowak 25

wych.fizyczne chł. Kabza/Wiśniewski  sg

chemia   Walkowska 33

wych.fizyczne chł. Kabza/Wiśniewski  sg

j.polski Pękala   28

4

10.55 - 11.40

wych.fizyczne chł. Kabza/Wiśniewski  sg

L.wychowaw. Skałecki 27

geografia Pędzińska 21

j. angielski Skałecki  27

matematyka Nowak 26

5

11.50 - 12.35

biologia Walkowska 20

fizyka  Sztajkowska  33

matematyka Nowak 25

biologia Walkowska 20

religia s. Ludmiła 22

6

12.45 - 13.30

j. angielski Skałecki  27

matematyka Nowak 25

religia s. Ludmiła 22

geografia Pędzińska 21

chemia   Walkowska 33

7

13.50 - 14.35

Informatyka/ Jankowiak 23

/Informatyka Jankowiak 23

muzyka Ciszewska 34

plastyka Ciszewska 34

 

j. angielski  Skałecki  27

8

14.40 - 15.25

 

 

 

wych. do życia Górzyńska 21

 

 

 

Klasa 7b

Wychowawcą klasy jest Pani Agata Kabza

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 informatyka/ Jankowiak 23      

j.polski  Koschany 29

matematyka Nowak 25

 
j.polski  Koschany 29

wych.fizyczne Kabza / Wiśniewski sg

2

8.55 - 9.40

muzyka   Ciszewska 34

 j. angielski Skałecki  27

 j.polski  Koschany 29

matematyka Nowak 25

matematyka Nowak 25

3

09.50 - 10.35

historia  Kulma 24

wych.fizyczne Kabza / Wiśniewski sg

j. angielski Skałecki  27

wych.fizyczne Kabza / Wiśniewski sg

j.polski  Koschany 29

4

10.55 - 11.40

wych.fizyczne Kabza / Wiśniewski sg

L.wychowaw   Kabza  21

religia s.Ludmiła 22

fizyka   Sztajkowska 33

j. hiszpański  Trynka 35

5

11.50 - 12.35

 

j.polski  Koschany 29

j. hiszpański Trynka 21

chemia Walkowska 33

historia  Kulma 24

goeografia  Pędzińska  21 

6

12.45 - 13.30

matematyka Nowak 25 

fizyka   Sztajkowska 33

plastyka Ciszewska 34

biologia Frąckowiak  20

 j. angielski Skałecki  27

7

13.50 - 14.35

goeografia  Pędzińska  21

biologia   Frąckowiak  20

 

informatyka/ Jankowiak 23

religia s.Ludmiła 22

chemia Walkowska 33

8

14.40 - 15.25

 wych. do życia Górzyńska II SEM 21

 

 
 

 

Klasa 8a

Wychowawcą klasy jest Pani Paulina Koschany 

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

  WOS Kulma 24

matematyka Jeżewska 26

matematyka Jeżewska 26

matematyka Jeżewska 26

historia  Kulma 24

2

8.55 - 9.40

j.polski  Koschany 29

j. hiszpański  Trynka 35

 j. angielski Skałecki  27

WOS Kulma 24

j.polski  Koschany 29

3

09.50 - 10.35

j. angielski  Skałecki  27

fizyka   Sztajkowska 33

historia  Kulma 24

biologia Frąckowiak 20

j. hiszpański  Trynka 35

4

10.55 - 11.40

informatyka Jankowiak 23

L.wychowaw   Koschany 29

j.polski  Koschany 29

j. angielski Skałecki  27

geografia Pędzińska 21

5

11.50 - 12.35

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg  

biologia  Frąckowiak 20

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg  

6

12.45 - 13.30

chemia   Walkowska  33

edukacja dla bezpieczeństwa Kulma 24

chemia  Walkowska 33

j.polski  Koschany 29

matematyka Jeżewska 26

7

13.50 - 14.35

 

religia    s.Ludmiła 22

j.polski  Koschany 29

 


wych.do życia w rodzinie Górzyńska 21

religia    s.Ludmiła 22

 

8

14.40 - 15.25

 

 


fizyka Sztajkowska 33  

 

Klasa 8b

Wychowawcą klasy jest Pani Justyna Kulma

Lekcja

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

8.00 - 8.45

 matematyka Nowak    25  

j.polski  Pękala 28


j. hiszpański  Trynka 35

2

8.55 - 9.40

j.polski  Pękala 28

chemia   Walkowska  33

 matematyka Nowak    25 

fizyka Sztajkowska 33

j.polski  Pękala 28

3

09.50 - 10.35

informatyka dz. Jankowiak 23

j. hiszpański  Trynka 35


j.polski  Pękala 28

j.polski  Pękala 28

matematyka Nowak    25 

4

10.55 - 11.40

j. angielski  Skałecki  27

L.wychowaw   Kulma  24

j. angielski  Skałecki  27

WOS Kulma 24

 

historia  Kulma 24

5

11.50 - 12.35

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg 

matematyka Nowak    25 

wych.fizyczne chł. Wiśniewski / Jankowiak sg

6

12.45 - 13.30

WOS Kulma 24

religia    s.Ludmiła 22

historia  Kulma 24

j. angielski  Skałecki  27

geografia Pędzińska 21

7

13.50 - 14.35

chemia   Walkowska  33

fizyka Sztajkowska 33

 

edukacja dla bezpieczeństwa Kulma 24

  

biologia Frąckowiak 20

 

8

14.40 - 15.25

 wych.do życia w rodzinie Górzyńska 21

 

 

religia    s.Ludmiła 22